Wil je je aanmelden voor de centrale selectieronde van het Utrecht Law College? Dan moet je in ieder geval voldoen aan de standaardvoorwaarden die ook gelden voor toelating tot de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid in Utrecht. Dat wil zeggen dat je één van de volgende vooropleidingen met succes hebt afgesloten of dat je verwacht dat uiterlijk op 1 september 2017 te hebben gedaan:

  • Het vwo-einddiploma zonder verdere eisen aan het profiel;
  • Een propedeuse- of einddiploma van een hbo-instelling; een certificaat Nederlands op vwo-niveau is een vereiste (zie hieronder voor meer informatie). 
  • Een propedeuse- of einddiploma van een andere universitaire opleiding.

Verder is het Utrecht Law College op zoek naar studenten die zich extra intensief met de rechtenstudie willen bezig houden; studenten die hun wensen en ambities terugzien in het programma van het Utrecht Law College.

Hierbij wordt gekeken naar de volgende criteria. Niet elke ULC’er hoeft hieraan in dezelfde mate te voldoen. De criteria worden in onderlinge samenhang beoordeeld:

  • Aantoonbaar bewuste keuze voor de rechtenstudie en het Utrecht Law College;
  • Ambitie en in staat om goede studieresultaten te behalen;
  • Gemotiveerd en in staat om binnen dit honoursprogramma te studeren;
  • Academische nieuwsgierigheid, zoals op zoek gaan naar achtergronden, brede verbanden zien en creatieve oplossingen aandragen;
  • Verantwoordelijkheid willen dragen voor de eigen opleiding en bereidheid om een bijdrage te leveren aan het college;
  • Aantoonbare interesse in het organiseren en bijwonen van extra (studie)activiteiten.

Klik hier voor verdere informatie over de selectieprocedure.