Promocommissie

Het doel van de Promocommissie is om zoveel mogelijk bekendheid voor het Utrecht Law College te creëren en een zo groot mogelijke groep toekomstige studenten enthousiast te maken om zich aan te melden. Dit gebeurt op verschillende manieren: bijvoorbeeld door voorlichting te geven op middelbare scholen en informatiemarkten. Deze commissie werkt samen met Studievereniging Sirius.

Contact: voorlichting.ulc@gmail.com

Leden 2019-2020

Rosa Mosch (voorzitter)

Floor Kuipers

Bastiaen Huijnen

Lot van der Werf 

Bestuurscoördinator (Tilia): Sophie Adams

IMG_7007.JPG
v.l.n.r.: Lot van der Werf, Bastiaen Huijnen, Sophie Adams

Onze sponsoren