Het doel van de Promocommissie is om zoveel mogelijk bekendheid voor het Utrecht Law College te creëren en een zo groot mogelijke groep toekomstige studenten enthousiast te maken om zich aan te melden. Dit gebeurt op verschillende manieren: bijvoorbeeld door voorlichting te geven op middelbare scholen en informatiemarkten. Deze commissie werkt samen met Studievereniging Sirius.

Contact: voorlichting@ulc.uu.nl

Leden 2023-2024

Quinten Hofland (voorzitter)

Thomas Volkerink

Laura Valstar

Renske Swevels

Bestuurscoördinator (Tilia): Lieke van der Bijl