Het doel van de Promocommissie is om zoveel mogelijk bekendheid voor het Utrecht Law College te creëren en een zo groot mogelijke groep toekomstige studenten enthousiast te maken om zich aan te melden. Dit gebeurt op verschillende manieren: bijvoorbeeld door voorlichting te geven op middelbare scholen en informatiemarkten. Deze commissie werkt samen met Studievereniging Sirius.

Contact: voorlichting.ulc@gmail.com

Leden 2021-2022

Sophie Maingay (voorzitter)

Annesofie Buijse

Sanne Berning

Nynke Friso

Bestuurscoördinator (Tilia): Julia van Reenen