Promocommissie

Het doel van de Promocommissie is om zoveel mogelijk bekendheid voor het Utrecht Law College te creëren en een zo groot mogelijke groep toekomstige studenten enthousiast te maken om zich aan te melden. Dit gebeurt op verschillende manieren: bijvoorbeeld door voorlichting te geven op middelbare scholen en informatiemarkten. Deze commissie werkt samen met Studievereniging Sirius.

Contact: voorlichting.ulc@gmail.com

Leden 2020-2021

Cis van Hout

Wischa Visser

Witold van Schoonhoven

Julia van Reenen

Bestuurscoördinator (Tilia): Marit van Loon