Utrecht Law College is het honoursprogramma van de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. In dit honoursprogramma volgen de studenten het programma van de reguliere opleiding extra intensief. Ze verdiepen zich in de studie en leren de theorie ook in de praktijk te toe te passen. Om deze activiteiten zo goed mogelijk te ondernemen, is het belangrijk dat er een hechte gemeenschap wordt gevormd waarin de studenten zich maximaal kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Binnen het Utrecht Law College bestaan twee colleges: ULC Sirius en ULC Tilia. Om deze colleges kleinschalig te houden worden er per college elk jaar maximaal 50 studenten aangenomen. Deze 50 studenten worden vervolgens over twee werkgroepen verdeeld. Deze werkgroepen blijven in principe gedurende de gehele bachelor (3 jaar) bij elkaar. Iedereen in de werkgroep kent elkaar erg goed en iedereen motiveert elkaar om extra goed hun best te doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de werkgroepbijeenkomsten, waarin de student dieper op vraagstukken van de studiestof ingaat. Ook buiten het onderwijs wordt hieraan bijgedragen door middel van lezingen, gastcolleges, modules en praktijkbezoeken.

Om toegelaten te worden tot het Utrecht Law College moet je je aanmelden voor een selectieprocedure. Anders dan de naam zou doen denken, is het onderwijs - evenals de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid - Nederlandstalig.

Bekijk onderstaand filmpje om een idee te krijgen van de verschillen tussen de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en het Utrecht Law College: