Kascommissie

De kascommissie controleert de jaarlijkse financiële verantwoording van de vereniging. De commissieleden dienen eventuele risico’s voor de vereniging te signaleren en stellen vast of het financiële verslag correct en toereikend is. De commissie heeft een zeer verantwoordelijke taak en het is van groot belang dat de commissieleden zorgvuldig te werk gaan. 

Leden 2020-2021

Derk Weijers (voorzitter)

Hugo Vermeeren

Arthur Eveleens

Bestuurscoördinator: Olivier Hulst