Kascommissie

De kascommissie controleert de jaarlijkse financiële verantwoording van de vereniging. De commissieleden dienen eventuele risico’s voor de vereniging te signaleren en stellen vast of het financiële verslag correct en toereikend is. De commissie heeft een zeer verantwoordelijke taak en het is van groot belang dat de commissieleden zorgvuldig te werk gaan. 

Leden 2019-2020

Rosa Mosch (voorzitter)

Cia Veendorp

Josune Gietman

Bestuurscoördinator: Tara van den Broek

KasCo.JPG
v.l.n.r.v.b.n.o.: Tara van den Broek, Josune Gietman, Cia Veendorp, Rosa Mosch

Onze sponsoren