Kascommissie

De kascommissie controleert de jaarlijkse financiële verantwoording van de vereniging. De commissieleden dienen eventuele risico’s voor de vereniging te signaleren en stellen vast of het financiële verslag correct en toereikend is. De commissie heeft een zeer verantwoordelijke taak en het is van groot belang dat de commissieleden zorgvuldig te werk gaan. 

Leden 2018-2019

Ghislaine Aouragh

Rutger Fennema

Lars Bakker

Bestuurscoördinator: Britt Morren

KAS.JPG
v.l.n.r.v.b.n.o.: Rutger Fennema, Ghislaine Aouragh, Lars Bakker.

Onze sponsoren