Algemeen

Studentenservice

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Inloopspreekuur: Heidelberglaan 6, Utrecht Science Park (ma t/m vrij 10.00-16.00 uur)

Telefonisch spreekuur: 030-2537000 (ma t/m vrij 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur)

Mail: studentenservice@uu.nl

https://students.uu.nl/contact/studentenservice

Decaan

Via de formulieren van de Studentenservice kun je ook een afspraak maken met een studentendecaan. Deze begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen.

Inloopspreekuur: Heidelberglaan 6, Utrecht Science Park (ma t/m vrij 10.00-16.00 uur)

Telefonisch spreekuur: 030-2537000 (ma t/m vrij 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur)

Mail: studentenservice@uu.nl

https://students.uu.nl/contact/studentenservice

Studentenpsycholoog

Mocht je intensievere hulp overwegen, dan heeft de universiteit ook toegang tot studentenpsychologen. Zij kunnen je in eenmalig advies voorzien, je individueel begeleiden of je helpen met een verwijzing. De universiteit vindt de laagdrempelige benadering van de studentenpsycholoog erg belangrijk, dus er is geen enkele reden om je problemen niet voor te leggen. Houdt er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan de begeleiden, maar die vallen te overzien (intakegesprek is €25). Je kunt de studentenpsycholoog zelf benaderen, maar eerder genoemde opties (zoals je medestudenten, tutor, een studieadviseur of het studenten/docentenbestuur) helpen je natuurlijk graag.

Voor meer informatie en het inplannen van een eventueel intakegesprek:

https://students.uu.nl/afspraak-maken-met-een-studentenpsycholoog

Klachtencoördinator

Het is in Nederland verplicht om als universiteit een procedure te hebben voor klachten over medewerkers. Naast de optie van informele klachten (die ook bij bovengenoemde opties kunnen worden gemaakt), staat er daarom ook de mogelijkheid tot formele klacht open. Op https://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/klachten-bezwaar-en-beroep/faculteit leggen ze uit voor welke klachten je terecht kan bij de klachtencoördinator. 

Formulier klachten: https://studentenklachtenloket.uu.nl/tas/public/xfg

Mocht je het idee hebben dat je klachten niet naar behoren door de universiteit zijn behandeld, dan kan je de klacht voorleggen bij de Nationale Ombudsman.

Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: ‘Alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding of in de privésfeer.’ Je kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag is een studentendecaan die je kunt inschakelen voor advies en ondersteuning. Ook kun je met de vertrouwenspersoon bespreken of je een bepaalde omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Mail: Jeanette van Rees (j.vanrees@uu.nl) en Frank Peters (f.j.v.m.peters@uu.nl)

https://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/klachten-bezwaar-en-beroep/ongewenst-gedrag

Mocht je na gesprek met de vertrouwenspersoon over willen gaan tot het indienen van een formele klacht, dan kan dit per post en per mail:

Adres: Afdeling Juridische Zaken, postbus 80125, 3508 TC, Utrecht.

Mail: cog@uu.nl