Het ULC-bestuur bestaat uit: Prof. mr. Elbert de Jong (voorzitter), mr. Lukas van den Berge en mr. Geertje Creijghton. Ze worden ondersteund door studieadviseur mr. Anny de Geer.

Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor:

 • De voorlichting aan middelbare scholieren en verzorgen van werkgroepen tijdens meeloopdagen
 • De selectie van nieuwe ULC-ers;
 • De organisatie van de oefenrechtbanken ;
 • De organisatie van de mini-stages;
 • De organisatie van verdiepend onderwijs;
 • De monitoring van de studievoortgang van studenten;
 • De begeleiding van studenten;
 • Het onderhouden van contacten met advocatenkantoren, de rechtbank, bedrijven en instellingen;
 • Het overleg met docenten en tutoren;
 • De organisatie van (trainings)bijeenkomsten voor ULC docenten;
 • Het terugkoppelen naar docenten van evaluatiegegevens;
 • Het maken van nieuw beleid;
 • De informatieverstrekking aan studenten;
 • Het deelnemen aan activiteiten van de studievereniging;
 • De organisatie en uitvoering van afstudeerbijeenkomsten;
 • Het beheren van het budget van het ULC;
 • Het afstemmen van de dagelijkse gang van zaken met de studievereniging;
 • Het onderhouden van contacten met bestuur Rechtsgeleerdheid en honoursdirector;
 • De representatie naar buiten (denk aan conferenties bezoeken maar ook voorlichting geven over het ULC bij andere UU faculteiten)