Vertrouwenscontactpersonen

Als studievereniging hechten wij veel waarde aan studentenwelzijn. Om het welzijn van onze leden te bevorderen beschikt de vereniging over twee vertrouwenscontactpersonen: een interne en een externe vertrouwenscontactpersoon.

Met al je vragen en problemen, binnen en buiten de vereniging, kan je naar de vertrouwenscontactpersonen toe. Zij kunnen je helpen door samen naar mogelijke oplossingen te kijken en natuurlijk een luisterend oor te bieden. Ook kunnen zij fungeren als een soort tussenschakel in de doorverwijzing naar professionele partijen, die een opleiding hebben gedaan om anderen te kunnen helpen. Belangrijk om hierbij te benoemen is dat beide vertrouwenscontactpersonen een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en dus zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Hierdoor blijft alles wat wordt besproken geheim. 

Can Yolcu is onze interne vertrouwenscontactpersoon en Esther Nauta is de externe vertrouwenscontactpersoon. Een interne vertrouwenscontactpersoon houdt in dat deze persoon nog lid is bij Tilia, terwijl de externe persoon juist helemaal buiten de vereniging staat. Bij beiden kan je altijd terecht, behoudens het lidmaatschap bij Tilia is er geen verschil. Allebei hebben ze ook dezelfde overeenkomst getekend. 

Can is momenteel tweedejaars Tiliaan en interne vertrouwenscontactpersoon. Hij is 21 jaar en heeft al verschillende commissies gedaan. Hij is dus betrokken bij de vereniging en staat hierdoor dicht bij de leden. Can is daardoor erg toegankelijk.

Esther Nauta is Tilia alumna en momenteel werkzaam bij de Universiteit Utrecht. Omdat zij al een aantal jaar geleden afgestudeerd is van het ULC staat ze ver af van Tilia, maar vanwege haar werkzaamheden is ook zij makkelijk te bereiken en ‘dichtbij’ wanneer dit nodig is. Daarnaast draagt ze Tilia nog steeds een warm hart toe en staat zij open voor alle Tilianen om hen te helpen waar nodig.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de vertrouwenscontactpersoon te bereiken. Hieronder volgt een opsomming van de mogelijkheden:

  • E-mail: vertrouwenscontactpersoon@ulctilia.nl. Indien jouw mail voor één vertrouwenscontactpersoon in het bijzonder bestemd is, kan je dit het beste in de titel van je mail zetten. Als het je niet uitmaakt wie je mail in behandeling neemt en je gaat helpen, kan je dit laten.
  • Telefoon:
    • Can Yolcu: 0641166422
    • Esther Nauta: 06 19407384
  • Werkkamer Esther Nauta: Newtonlaan 231, kamer 4A.62
  • Werk-email Esther Nauta: e.e.nauta@uu.nl