De kiescommissie is de commissie die de jaarlijkse bestuursverkiezingen organiseert en faciliteert. Samen met twee bestuursleden zetten de leden van de kiescommissie de sollicitatieprocedure op poten en voeren deze uit.

Contact: kiescommissie@ulctilia.nl

Leden 2022-2023

Maudy Pennekamp (voorzitter)

Eva ten Hoor

Daniel Versmissen

David Kools (bestuur X)

Julia van Reenen (bestuur X)