Raad van Advies

De Raad van Advies is een orgaan van studievereniging Tilia dat bestaat uit maximaal zes oud-bestuursleden, twee per bestuur. Het zittende (ook wel h.t.) bestuur kan de Raad van Advies raadplegen over bestuurszaken. Daarbij staat het de Raad van Advies ook vrij ongevraagd advies uit te brengen. De huidige Raad van Advies bestaat uit:

Britt Morren | e.t. Vice-praeses bestuur VII

Eline Breuking | e.t. Commissaris Externe Betrekkingen bestuur VII

Eveline Neele | e.t. Praeses bestuur VI

Lot Wolswijk | e.t. Assessor bestuur VI

Jessica Susanne van de Water | e.t. ab Actis bestuur VIII

Marline Kraaijkamp | e.t. Fiscus bestuur VIII