De Raad van Advies is een orgaan van studievereniging Tilia dat bestaat uit maximaal zes oud-bestuursleden, twee per bestuur. Het zittende (ook wel h.t.) bestuur kan de Raad van Advies raadplegen over bestuurszaken. Daarbij staat het de Raad van Advies ook vrij ongevraagd advies uit te brengen. De huidige Raad van Advies bestaat uit:

Thirza Lankhaar | e.t. Vice-praeses bestuur X

Margot Vergeest | e.t. Commissaris Externe Betrekkingen bestuur X

Marit van Loon | e.t. Praeses bestuur IX

Mimi Gaillard | e.t. Assessor bestuur IX

Willem van der Velden | e.t. ab Actis bestuur XI

Eme Jansen | e.t. Fiscus bestuur XI