Prestatiedruk, keuzestress, het gevoel dat het allemaal te veel wordt… We willen allemaal graag weten hoe je daarmee om kan gaan. Of liever nog, hoe je het kunt voorkomen. Hoe leer je omgaan met verwachtingen van jezelf en van anderen, met stress en emoties? Dit wordt in de psychologie ‘autonomie’ genoemd. Autonoom gedrag berust op zelfkennis. Hoe meer inzicht en zeggenschap je hebt over jezelf, hoe beter je kunt omgaan met lastige situaties.

De Universiteit Utrecht heeft een training ontwikkeld voor studenten die aan de slag willen om hun autonomie te vergroten. De training bestaat uit 5 bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1 (dinsdag 2 april, 17.15-18.45 uur): Uitleg over de training

Bijeenkomst 2 (dinsdag 23 april, 17.15-18.45 uur): Je zelfbeeld; hoe verhoudt deze zich tot de mening van andere mensen en de verwachtingen waaraan je wilt of denkt te moeten voldoen.

Bijeenkomst 3 (dinsdag 21 mei, 17.15-18.45 uur): Je doelen; hoe geneigd ben jij om aan je doelen te werken en welke rol speelt je situatie en je omgeving daarbij?

Bijeenkomst 4 (dinsdag 4 juni, 17.15-18.45 uur): Verschillende soorten motivatie; je leert niet alleen om verschillende motieven te onderscheiden maar gaat ook kijken hoe je die verschillende soorten bewust kunt inzetten.

Bijeenkomst 5 (dinsdag 11 juni, 17.15-18.45 uur): Reflecteren en schakelen; je leert om te reflecteren op wat je nodig hebt en hoe je kunt schakelen tussen de verschillende kanten van jezelf.

Als je deelneemt aan deze module is het de bedoeling dat:

  • je aanwezig bent bij alle 5 bijeenkomsten;
  • je vooraf en na afloop van de cursus een vragenlijst (anoniem) invult, om te zien hoe je autonomie zich heeft ontwikkeld. Hiermee wordt ook de effectiviteit van de cursus getoetst;
  • je de thuisopdrachten (voor bijeenkomst 2 t/m 5) maakt en na afloop een korte handleiding voor jezelf schrijft.

De training wordt gegeven door Titia de Kramer. Als je vragen hebt over bijvoorbeeld de inhoud van de training stuur dan een mail naar T.dekramer@uu.nl

De aanmeldingen gaan open op de site op dinsdag 19 maart om 12:00!

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien