Module Sociale Advocatuur

Als ULC-studenten komen we al vroeg met de juridische praktijk in aanraking. We wonen lezingen bij, bezoeken kantoren en mogen soms zelfs aanschuiven bij recruitmentdiners. Bij veel van die activiteiten staat de commerciële advocatuur centraal, terwijl er ook zeer belangrijk werk wordt geleverd door een ander soort advocaat: de sociaal advocaat. Sociaal advocaten staan, aangespoord door hun sterke rechtvaardigheidsgevoel, de minst bevoorrechte groepen in de samenleving bij. Hoewel veruit de meesten van ons het belang van betaalbare rechtshulp inzien, blijkt uit onderzoek dat het aantal sociaal advocaten gestaag afneemt. 

 

Aangezien het grote meerwaarde heeft om als jurist een compleet beeld te hebben van het Nederlandse rechtsstelsel, dus ook van de sociale tak, is Trivium hard bezig (geweest) met de organisatie van de Module Sociale Advocatuur. In een reeks van zes lezingen zullen sprekers vanuit verschillende perspectieven komen vertellen over de positie van de sociale advocatuur in Nederland en over hoe de rechtsbijstand in Nederland is geregeld. Uiteraard zullen er sociaal advocaten voorbij komen, maar ook overheid, rechtswetenschap en rechtspraak worden bij de module betrokken. Op dit moment is er één datum geprikt, namelijk voor de introducerende lezing:

 

Donderdag 27 oktober, 19:15 uur tot 21:00 uur - Lezing Rudolf van der Ham, sociaal advocaat bij Advocaten in de Praktijk

Rudolf van der Ham is sinds 2012 werkzaam binnen de advocatuur en is sinds 2018 als partner verbonden aan Advocaten in de Praktijk te Utrecht. De praktijk van Van der Ham richt zich vooral op het verlenen van rechtsbijstand aan burgers die in conflict zijn geraakt met de overheid of met (grote) bedrijven. Vanuit zijn expertise zal hij een introducerende lezing geven over hoe het systeem van rechtsbijstand in Nederland is geregeld en over de huidige maatschappelijke positie van de sociaal advocaat. Bovendien zullen fragmenten uit de documentaire De laatste sociaal advocaten besproken worden.

Donderdag 17 november, 19:15 uur tot 21:00 uur - Lezing Meesters aan de Maas

Meesters aan de Maas is een advocatenkantoor in Rotterdam dat zich richt op de sociale advocatuur, onder andere binnen het personen- en familierecht, het slachtofferrecht, het strafrecht en het psychiatrisch patiëntenrecht. Ria van Seventer is een van de oprichters van het kantoor en komt samen met een collega iets vertellen over hun ervaringen in de sociale advocatuur.

Woensdag 23 november, 19:15 uur tot 21:00 uur - Lezing Elise Korbee en Jasper Pruis

Elise Korbee en Jasper Pruis werken als beleidsmedewerker gefinancierde rechtsbijstand bij de Nederlandse orde van advocaten. Zij zullen een wetenschappelijk perspectief bieden op de sociale advocatuur, onder andere over hoe het stelsel in elkaar zit en op welke manier het kan worden verbeterd.

Dinsdag 29 november, 19:15 uur tot 21:00 uur - Lezing Zumpolle advocaten

Zumpolle Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor in hartje Utrecht dat met een team van tien gespecialiseerde advocaten particulieren, bedrijven en instellingen bijstaat. Hun advocaten houden zich dus bezig met een combinatie van commerciële en sociale advocatuur. Advocaten Matthijs Rutten en Bernhard de Leest zullen meer komen vertellen over hun praktijk, hun werkzaamheden en over hun eigen visie op de problematiek rondom de sociale advocatuur. Wat zijn problemen en waar liggen kansen?

Donderdag 8 december, 19:15 uur tot 21:00 uur - Lezing Centrale Raad van Beroep (CRvB)

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter op het gebied van het sociale zekerheidsrecht, wat betekent dat er op dagelijkse veel uitkeringszaken voorbij komen. Raadsheer Johanna Bootsma, zelf voormalig sociaal advocaat, zal daarom een rechterlijk perspectief geven op de sociale advocatuur en het rechtsbijstandsstelsel in Nederland. Daartoe zal ze onder meer ingaan op de precieze werkzaamheden van de CRvB, op 'oplossingsgerichte rechtspraak' bij de CRvB en op andere vormen van samenwerking tussen de Rechtspraak en de sociale advocatuur.

Laatste lezing - datum volgt

De datum van de laatste lezing zal later nog worden doorgegeven.

 

Mocht je niet de hele module willen volgen, maar wel bij een losse lezing aanwezig willen zijn, dan kan je je aanmelden via viceapraeses@ulctilia.nl. 

De aanmeldingen openen maandag 24 oktober om 12.00 uur en er is plek voor 25 Tilianen. Wees er dus snel bij!

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien