Module Kunst & Recht

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Datum
3 mei - 8 jun. 2022

Module Kunst & Recht

Komende tijd zal er met een nieuwe module aandacht besteed worden aan de rol van het recht binnen de kunst. Wat moet er gebeuren met de kunstwerken die tijdens de Tweede
Wereldoorlog op grote schaal zijn geroofd van Joodse eigenaren? Hoe gaat een rechtbanktekenaar te werk? En waarom moeten de Krimschatten uit het Allard Pierson museum terug naar Oekraïne. In deze module zullen zowel rechts- als kunstdeskundigen vertellen over de verhouding tussen deze twee vakgebieden. De module zal plaatsvinden in de periode mei/juni 2022. Een aantal data staan al vast, de andere drie zullen later worden gecommuniceerd.

Dinsdag 3 mei 18:00-21:00 uur: Mr. Paul Russell (advocaat)
Paul Russell is advocaat en procedeert op het gebied van kunst en recht, onder anderen voor kunsthandelaren, musea en verzamelaars. Meneer Russell zal ons vertellen over Krimschatten; wat zijn het? En waarom wordt erover geprocedeerd? De lezing zal plaatsvinden op het kantoor van Russell Advocaten in Amsterdam. Tijdens de lezing zal er een diner verzorgd worden.

Dinsdag 10 mei 19:15-21:00 uur: Aloys Oosterwijk (rechtbanktekenaar)
Wie is de tekenaar achter een rechtbanktekeningen? Stiptekenaar Aloys Oosterwijk zal ons vertellen over zijn werk binnen de rechtszaal. Hij portretteert verdachten voor media als: AD, NOS journaal, Pauw, Jinek en sinds 2009 is hij de vaste ANP-tekenaar.

Dinsdag 31 mei 19:15-21:00 uur: Mr. Else van Sterkenburg (secretaris Restitutiecommissie)
In de Tweede Wereldoorlog is op grote schaal kunst geroofd van Joodse eigenaren. Deze kunst is nu vaak in het bezit van anderen, zoals de overheid of een museum. De restitutiecommissie bemiddelt bij de teruggave van deze kunststukken aan de rechthebbende. Mevrouw van Sterkenburg is secretaris bij de restitutiecommissie en zal ons vertellen over het proces van teruggave (restitutie).

Donderdag 2 juni 19:15-21:00 uur: Sven Bakker (universitair docent)

Sven Bakker is werkzaam als universitair docent Straf- en strafprocesrecht aan de VU. Tijdens het eerste deel van zijn lezing zal hij, aan de hand van theorie en voorbeelden uit de jurisprudentie, meer vertellen over de betekenis en de reikwijdte van de kunstexceptie in het strafrecht. Het tweede deel zal in het teken staan van een discussie over in hoeverre bijvoorbeeld auteurs, filmmakers of muzikanten/(drill)rappers strafrechtelijk vrijuit zouden moeten gaan.

Donderdag 7 juni 19:15-21:00 uur: Karin Braamhorst (kunsthistorica)

Kunsthistorica Karin Braamhorst komt met ons kijken naar kunstwerken die te maken hebben met het recht. Aan bod komen vragen als: waar komt het symbool van vrouwe justitia vandaan? In welke kunstwerken zie je waarden als vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid terug die vandaag de dag ook in onze Grondwet zijn opgenomen. En wat is kunst waarin thema's als goed en kwaad naar voren komen?

Donderdag 16 juni juni 19:15-21:00 uur: Mr. Martha Visser (IP- en kunstrechtadvocaat)
Als advocaat is Martha Visser gespecialiseerd in kunst en intellectuele eigendom. Ze procedeert en adviseert onder meer over koop en bruikleen, veilingkwesties, roofkunst en auteursrecht. Als advocaat van de Staat Oekraïne in de procedure rondom de Krimschatten zal ze nader ingaan op kunst in tijden van oorlog. De zaak is nu aanhangig bij de Hoge Raad en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. In het tweede deel van de avond komen juridische aspecten aan de orde die kunnen spelen bij kunst(ver)koop zoals het auteursrecht, het volgrecht en de relatie kunstenaar/galerie. Ook zal aandacht worden besteed aan NFT kunst."

Aanmelden kan vanaf dinsdag 26 april om 12:00 uur op de website. Zoals altijd is er plek voor slechts 25 Tilianen, dus wees er op tijd bij!

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien