Lieve Tilianen,

Het strafrecht wordt vaak gezien als het meest enerverende rechtsgebied, met deze module wil Trivium een brede inkijk geven in het strafrecht. 


12 september - Rijksrecherche
Op maandag 12 september komt de Rijksrecherche een lezing verzorgen. De RIjksrecherhce onderzoek strafbare feiten en gedragingen die de integriteit van de overheid kunnen aantasten. Denk hierbij aan omkoping van een ambtenaar of het lekker van vertrouwelijke informatie door een ambtenaar. De Rijksrecherche doet ook onderzoek naar incidenten met vuurwapengebruik of geweldgebruik door de politie. 

Tijdens deze lezing zal worden ingegaan op het onderzoek naar binnenlandse ambtelijke corrupte en de aanwending van geweld door de politie. 

4 oktober - Job Knoester
Op woensdag 4 oktober komt Job Knoester een lezing verzorgen over TBS. Job Knoester is strafrechtadvocaat en TBS-deskundige. Hij is al jarenlang een autoriteit op het gebied van TBS en maakte onder andere deel uit van de Taskforce TBS. Dit instituut had de opdracht om het vertrouwen van onder andere advocaten en rechters in de TBS-maatregel te herstellen door onder andere de gemiddelde behandelduur terug te brengen naar acht jaar. 

Job Knoester heeft veel spraakmakende zaken gedaan, om hier een idee van te krijgen kun je aflevering 8 van de podcast Napleiten besluiteren, hierin is Job Knoester te gast en vertelt hij over de zaak van Malek F. 

17 oktober - Jurjen 
De tweede spreker is Jurjen. Hij is rechter binnen het strafrecht bij de rechtbank in Amsterdam. Hij heeft erg grote zaken behandeld en is daarom ook een bijzondere spreker voor ons. We laten ons allen verrassen door zijn verhaal!

24 oktober - Frank van de Goot
Op dinsdag 24 oktober komt Frank van de Goot een lezing verzorgen over het afgeven van doodsoorzaken in Nederland. Frank is klinisch en forensisch patholoog en is Nederlands bekendste patholoog, hierdoor is hij betrokken geweest bij veel onderzoeken naar doodsoorzaken en vermissingen. Frank verricht secties maar beoordeelt ook documenten en dossier om na te gaan of procedures wel correct zijn gevolgd. 

Om een idee te krijgen van het werk van een pahtoloog, in de Net5 serie ‘Moorddossier’ is Frank van de Goot als patholoog te gast en belicht hij deze kant van moordzaken. 

29 november bezoek aan Pompestichting
Op woensdag 29 november zullen we een bezoek brengen aan de Pompestichting in Nijmegen. De Pompesthcitng is een particuliere stichting voor forensische psychiatrie, hier krijgen we een kijkje in de dagelijkse gang van zaken van een TBS-kliniek. De Pompestichting In Nijmegen is de behandelkliniek gevestigd, voor de behandeling en resocialisatie van TBS-gestelden. 

27 november - Marike Zwartjes (OvJ)
Op maandag 27 november sluit Marike Zwartje de module strafrecht in perspectief af. Marike Zwartjes is OvJ en werkzaam als officier van justitie. Ze staat aan het hoofd van een groot team waar zij leiding aan heeft als Hoofd Officier van Justitie. Zwartjes komt ons tijdens haar lezing dan ook wat meer bijbrengen over dit beroep en hoe zij dit ervaart. 

De aanmeldingen voor deze module gaan open op dinsdag 5 september om 12.00 uur

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien