ULC

Utrecht Law College is het honoursprogramma van de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. In dit honoursprogramma volgen de studenten het programma van de reguliere opleiding extra intensief. Ze verdiepen zich in de studie en leren de theorie ook in de praktijk te brengen. Om deze activiteiten zo goed mogelijk te ondernemen, is het belangrijk dat er een hechte gemeenschap wordt gevormd waarin de studenten zich maximaal kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Binnen de Universiteit Utrecht bestaan momenteel twee colleges; het Sirius-college en het Tilia-college. Om deze colleges kleinschalig te houden worden er per college elk jaar maximaal 50 studenten aangenomen. Deze 50 studenten worden per college over twee werkgroepen verdeeld. Deze werkgroepen blijven gedurende de gehele bachelor (3 jaar) bij elkaar.  Iedereen in de werkgroep kent elkaar erg goed en iedereen motiveert elkaar om extra goed hun best te doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de werkgroepbijeenkomsten, waarin de student dieper op vraagstukken van de studiestof ingaat. Maar ook buiten de studie wordt er aan bijgedragen, zoals tijdens lezingen, gastcolleges, modules en bezoeken aan praktijkcontacten.

Om toegelaten te worden tot het Utrecht Law College moet je je aanmelden voor een selectieprocedure. Anders dan de naam zou doen denken, is het onderwijs in principe Nederlandstalig