RedaCie

De RedaCie is Tilia's jongste commissie en focust zich op het creatieve aspect van Tilia. De commissie is het aanspreek- en regelpunt voor het maken van posters en het bijhouden van een blog. Hierop worden stukjes over de verschillende activiteiten worden gepubliceerd, maar ook is er ruimte voor inhoudelijke stukken. Daarnaast verzorgen zij mooie posters voor alle evenementen die worden georganiseerd binnen Tilia.

Contact: redacie@ulctilia.nl

Leden 2020-2021

Amber Aerts (voorzitter)

Megan Sturhoofd

Marinda van Omme

Laura Jacquemijns

Bestuurscoördinator: Julia Thieme


Onze sponsoren