Debat-, Pleit- en MUN-commissie

De debat- en pleit- en MUN- commissie organiseert debat- en pleittrainingen, workshops en de jaarlijkse ULC-MUN. Zo kunnen Tilianen debat- en pleitvaardigheden, die enorm belangrijk zijn voor een rechtenstudent, (nog) beter onder de knie krijgen. Daarnaast bereiden zij onze studenten voor op debat- en pleitwedstrijden. Vanzelfsprekend worden deze wedstrijden bijna altijd door onze Tilianen gewonnen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de pleitpoule en organiseren ze samen met leden van Studievereniging Sirius en UUMUN, de jaarlijkse ULC-MUN. Tijdens de ULC-MUN bootsen Tilianen en Sirii conferenties van de werkorganen van de Verenigde Naties na. Hierbij wordt veelal over een bepaald onderwerp gedebatteerd, met uiteindelijk een resolutie als einddoel. De ULC-MUN vormt een laagdrempelig opstapje voor deelname aan UUMUN.  

Contact: dpm@ulctilia.nl

Leden 2020-2021

Marie-Sophie Brinkman (voorzitter)

Julia van Reenen

Sam Visser

Puck Krikke

Eva ten Hoor

Elisabeth Pel

Bestuurscoördinator: Amber van Panhuis