Camera Obscura

Camera Obscura is de commissie die bij elk Tilia-evenement alle prachtige plaatjes schiet. Zij zoeken vervolgens de beste foto's uit die zij daarna bewerken. Deze kiekjes zijn terug te vinden op de site, de Facebook en in de almanak.

Contact: cameraobscuracommissie@ulctilia.nl

Leden 2018-2019

Tim Hagedoorn

Corey Schuck

Ella den Hollander

Loes van Nieuwkerk

Rosa Mosch

Sybren van der Velden

Sofie van den Berg

Tara van den Broek

Bestuurscoördinator: Georgina van Reeken


IMG_1724.jpg
boven: Sofie van den Berg, Rosa Mosch, Ella den Hollander, Corey Schuck, Georgina van Reeken, Sybren van der Velden. onder v.l.n.r.: Tara van den Broek, Tim Hagedoorn, Loes van Nieuwkerk.