Een goed begin van het nieuwe jaar kan natuurlijk niet zonder een nieuwe module! Trivium is dan ook blij om te delen dat deze week de Module Omgeving, Milieu en Recht van start gaat. Van tractoren op de snelweg tot de uitkomst van de laatste klimaattop, we hoeven de NOS-app maar te openen of we zien het thema voorbij komen. Vaak is zowel op de achtergrond als de voorgrond een breed scala aan juristen betrokken, wat maakt dat het ook voor ons als rechtenstudenten belangrijk is om inzicht te krijgen in wat de problemen zijn en hoe we die het beste kunnen oplossen. Daarom zal gedurende zes modulelezingen het klimaat-, milieu- en omgevingsrecht vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. De module is als volgt opgebouwd:

11 januari, 19:15-21:00 uur: Lezing Matthijs Timmer en Jim Zweers

MatthijsTimmer is een senior advocaat en hij werkt bij Pels Rijcken. Hij houdt zich bezig met bestuurlijke schadevergoeding, waar onteigening, planschade en nadeelcompensatie onder vallen. Jim Zweers is een advocaat en hij werkt bij Pels Rijcken. Hij werkt op de sectie Ruimte en Milieu. Hij adviseert en procedeert op het gebied van omgevingsrecht en het accent ligt op de ruimtelijke orde.

Het onderwerp van de lezing is nog een verrassing. ;)

16 januari, 19:15-21:00 uur: Lezing Tineke Lambooy en Renske Mackor

Prof. mr. dr. Tineke Lambooy is sinds 2015 hoogleraar Ondernemingsrecht aan Nyenrode Business Universiteit en daarvoor sinds 2007 onderzoeker en universitair docent bij Nyenrode. Mr. Renske Mackor is officier van justitie bij het Landelijk Parket. Ze houdt zich bezig met Environmental Fraud en International Cooperation. Ze hebben het artikel 'De procederende rivier' geschreven. In dit artikel bespreken ze de mogelijkheid om rechten toe te kennen aan natuurentiteiten. Zo krijgt de natuur een stem.

13 februari, 19:15-21:00 uur: Lezing Farah Bouquelle

Farah Bouquelle is praktijkassistent Centrum voor Milieu- en Energierecht Universiteit Gent en werkt bij het EU Forum of Judges for the Environment. Ze heeft het artikel 'Waarom zijn milieurechters noodzakelijk?' geschreven. Hierin bespreekt ze dat er in Europa geen onafhankelijke, op zichzelf staande, gespecialiseerde milieurechtbanken zijn. Er zijn wel de gespecialiseerde kamers of afdelingen binnen de algemene en, voornamelijk, administratieve rechtbanken. Dit volstaat niet. In deze lezing zal Bouquelle betogen waarom milieurechters noodzakelijk zijn. 

14 februari, 19:15-21:00 uur: Lezing Marieke Palstra

Marieke Palstra is promovenda aansprakelijkheidsrecht en doceert op het terrein van het burgerlijk recht. Hiervoor werkte zij bij Stibbe en bij Stichting Urgenda. Ze hoort bij de Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Ze gaat vertellen waarom bedrijven die fossiele energiebronnen uitwinnen verantwoordelijk zijn voor de vermindering van de broeikasgasuitstoot van eindgebruikers (bijv. van mensen die hun auto laten rijden met Shell-benzine, ook wel de Scope 3-uitstoot genoemd).

20 februari, 19:15-21:00: Lezing Tim Bleeker

Tim Bleeker is universitair docent bij de Vrije Universiteit en opleidingscoördinator van de master International Business Law: Climate Change and Corporations. Eerder was hij als promovendus verbonden aan het Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht (UCWOSL).

Hij zal een lezing geven over de persoonlijke aansprakelijkheid van leidinggevenden voor milieuovertredingen in bedrijfscontext.

21 februari, 19:15-21:00 uur: Lezing Aiofe Flemming

Aiofe Fleming is een van de oprichters van World’s Youth for Climate Justice, de jongerenorganisatie die campagne voert voor een advies van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering en mensenrechten. Daarnaast is ze als docent verbonden aan het Instituut voor Metajuridica aan de Universiteit Leiden. Ze zal vertellen over een campagne gevoerd door jongeren die zich richt  op het verkrijgen van een advies van het Internationaal Gerechtshof over klimaatverandering en mensenrechten. Zo’n klimaatadvies kan meer duidelijkheid bieden over de verplichtingen van staten om huidige en toekomstige generaties tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen.

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien