Module Hoger Beroep

Komende tijd zal er met een nieuwe module aandacht besteed worden aan het hoger beroep. Tijdens de studie komen vaak uitspraken van de Hoge Raad voorbij, maar wat is de rol van het gerechtshof nu eigenlijk? In deze module zullen deskundigen komen vertellen over de procedures rondom het hoger beroep zelf, maar ook over de verhouding tussen het gerechtshof en de Hoge Raad. Ook brengen we een bezoek aan een gerechtshof ter afsluiting van de module. De module zal plaatsvinden in de periode mei/juni 2022. Een aantal data staan al vast, de andere zullen later worden gecommuniceerd.

Woensdag 11 mei 19:15 21:00 uur: Marc van Dam (Raadsheer Hof)
Bij de eerste lezing van de module hoger beroep staat de plaatsbepaling van het gerechtshof in het Nederlandse rechtssysteem centraal. Aan bod komen de organisatorische en technische aspecten. Mevrouw de Vrey komt ons daarnaast vertellen over haar eigen werk als raadsheer bij het gerechtshof.

Woensdag 25 mei 19:15-21:00 uur: Ida Lintel (cassatieadvocaat)
Als iemand het niet eens is met een vonnis, een arrest of een beschikking van een gerechtshof of een rechtbank, uitgesproken in een civiel geschil, staat (meestal) het rechtsmiddel cassatie open. Hoe zo'n cassatie procedure precies in zijn werk gaat, komt mevrouw Lintel, werkzaam bij Wyn & Stael advocaten, vertellen. Ze is gespecialiseerd in de civiele cassatie en is advocaat bij de Hoge Raad. Ze behandelt civiele cassatiezaken en prejudiciële procedures op het gehele terrein van het burgerlijk recht.

Dinsdag 31 mei 19:15-20:30 uur: Marlou Overheul (promovendus)

Hoe werkt het vormen van rechtsregels bij andere instanties dan de Hoge Raad? Marlou Overheul zal ons in de vierde lezing vertellen over rechtsvorming bij de feitenrechter en op welke wijze prejudiciële vragen daarvoor als instrument worden ingezet.

Dinsdag 7 juni 19:15-21:00 uur: Marc Janssen (cassatieadvocaat)
Niet onbelangrijk is een bijdrage van een deskundige voor waarheidsvinding in een civiele procedure. In de vijfde en ook laatste lezing van deze module zal deskundigenbewijs in een civiele procedure bij het gerechtshof behandeld worden. Hoe komt dit bewijs tot stand en hoe wordt dit gebruikt in de procedure? Aan de hand rechtspraak en regelgeving zullen deze vragen beantwoord worden.

Donderdag 9 juni 19:15-21:00 uur: Jeniffer Nicholson (rechter wrakingskamer)

Een procedure loopt niet altijd vlekkeloos. In de vierde lezing zal de zogenaamde ‘wraking’ aan bod komen. In het procesrecht geldt dat iedereen recht heeft op onpartijdige rechtspraak. Wanneer een rechter partijdig zou zijn, dan is wraking het verzoek om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen.

Afsluitend: Bezoek aan het Hof
Je kunt kiezen uit twee data: woensdag 15 juni of donderdag 16 juni. Inschrijvingen hiervoor openen later. Om de informatie van de lezingen wat meer tot leven te wekken brengen we een bezoek aan een gerechtshof. Aldaar zal een rondleiding worden gegeven, procedures worden bijgewoond en is er de mogelijkheid om allerlei vragen te stellen. 

Aanmelden kan vanaf dinsdag 3 mei om 12:00 uur op de website. Zoals altijd is er plek voor slechts 25 Tilianen, dus wees er op tijd bij!

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien