Module Beroepsethiek

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Vanaf
14 sep. 2020
Tot
27 okt. 2020

Module Beroepsethiek

Module Beroepsethiek

Als honoursstudent heb je waarschijnlijk de ambitie om een goed jurist te worden. Maar wat is "een goed jurist"? Een jurist met degelijke kennis en een scherp inzicht in de geldende rechtsregels, zodat die correct gehanteerd kunnen worden? Of gaat het om meer?

De aankomend module Beroepsethiek beoogt studenten van het ULC bewust te maken van verschillende morele dimensies van de beroepsuitoefening als jurist. We beginnen de module met een overzicht van ethische theorieën die de student kunnen helpen bij de vraag wat ‘goed’ handelen is. In de bijeenkomsten die daarop volgen zoomen we in op diverse juridische professies en hun specifieke morele dilemma's. 

De modulebijeenkomsten zullen online plaatsvinden. De specifieke vorm kan per lezing iets verschillen, maar het zal in ieder geval een interactieve module zijn met veel ruimte voor discussie en kritische reflectie. Omdat enige kennis van het recht nuttig is alvorens over te gaan op het bespreken van morele dilemma’s die zich kunnen voordoen bij het toepassen van dit recht, is deze module in eerste instantie bedoeld voor ouderejaarsstudenten. Mochten er plekken vrijkomen, dan kunnen deze door eerstejaarsstudenten worden opgevuld. Er is in totaal plaats voor 26 studenten; 13 van Sirius en 13 van Tilia. Aanmelden kan via de website vanaf vandaag, 12:00 uur.  

De lezingen vinden steeds plaats tussen 19:15 en 21:00. De data zijn als volgt:

  • Week 38, maandag 14 september: Mariëtte van den Hoven (verbonden aan het Ethiek Instituut UU: inleidende bijeenkomst over beroepsethiek)
  • Week 39, dinsdag 22 september: Diana de Wolff (advocaat Arbeidsrecht en bijzonder hoogleraar Advocatuur (UvA))
  • Week 40, donderdag 1 oktober: Jonathan Soeharno (advocaat De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief (UvA))
  • Week 41, dinsdag 6 oktober: Petra van Kampen (advocaat Strafrecht bij FZvK Advocaten en hoogleraar Strafrechtspraktijk (UU))
  • Week 42 *
  • Week 43, donderdag 22 oktober: Kitty Nooy (oud-(pers)officier en -hoofdofficier van justitie, oud-hoofd Bureau Integriteit OM)
  • Week 44, dinsdag 27 oktober: Alex Brenninkmeijer (Nationale ombudsman tussen 2005-2013; oud-raadsheer en vice-president CRvB; faculteitshoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat (UU); lid Europese Rekenkamer sinds 2014)

* Hoogstwaarschijnlijk zal er nog een spreker aan de module worden toegevoegd, in (kalender)week 42.

Let op: deze module overlapt met de Simmons & Simmons module. Je kunt je dus niet voor beide modules inschrijven. 

Deze module wordt door student Philippine Veerman en docent Jet Tigchelaar georganiseerd. Neem voor inhoudelijke vragen over de module daarom contact op met Philippine: p.veerman@uu.nl

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien